TKO_3117 Introduction to University Studies 3 ECTS
Organised by
Computer Science

Learning outcomes

Uusi opiskelija tutustuu yliopiston toimintatapoihin ja oppii opinnoissa välttämättömiä taitoja. Opintojen suunnittelulla tähdätään tehokkaaseen ja päämäärätietoiseen opiskeluun.

Contents

Opiskelijan osallistuu lukuvuoden aikana opinto-ohjaukseen ja erilaisiin tapahtumiin, joiden tavoitteena on lisätä hänen ymmärrystään opiskelusta ja opintojen sisällöistä sekä tavoitteista.

Modes of study

Option 1
Available for:
  • Degree Programme Students
  • Other Students
  • Doctoral Students
  • Exchange Students
Participation in classroom work
  • In Finnish

Evaluation

Pass/fail.

Belongs to following study modules

Department of Future Technologies
2016–2017
Teaching
Archived Teaching Schedule. Please refer to current Teaching Shedule.
Implementation details are unavailable.
Department of Future Technologies
DP in Computer Science
DP in Computer Science
DP Bachelor of Science in Techn.(Communication St)
DP in Information and Communication Technology
MDP in Digital Health and Life Sciences (Tech.)
Finnish Study Modules