Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Opinto-oppaat » Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta » Tulevaisuuden teknologioiden laitos » Tietotekniikka
DTEK1048 Olio-ohjelmoinnin metodiikka 4 op
Vastuutaho
Tietotekniikka
Vastuuhenkilö
Jari-Matti Mäkelä ja Ville Leppänen
Edeltävät opinnot
Pakolliset:

Osaamistavoitteet

Kurssilla perehdytään olio-ohjelmointiin mm. hyödyntämällä sopimuspohjaisen ohjelmoinnin periaatteita. Tavoiteena on antaa jäsennelty kuva olio-ohjelmoinnista välineenä määrittää ja mallintaa ohjelmistoja.

Sisältö

Ohjelmiston määrittelyssä nojataan sopimuspohjaiseen ohjelmointiin (design by contract), tavoitteena modulaarisuuden, uudelleenkäytettävyyden ja oikeellisuuden huomiointi eri abstraktiotasoilla.
Ohjelmoinnin käsittely aloitetaan yksittäisten rutiinien määrittelystä (esim. alku- ja loppuehdot) ja toiminnasta (esim. erikoistilanteiden käsittely), josta edetään luokkatason käsitteisiin (esim. luokkainvariantti ja abstraktiofunktio) ja lopulta luokkakokonaisuuksien ja -hierarkioiden suunnitteluun , määrittelyyn, käyttöön sekä toteutuksen tekniikoihin olio-ohjelmoinnissa.
Kurssin aikana tutustutaan tarkemmin oliomekanismin "peruspilareihin": periytymiseen, polymorfismiin ja kapselointiin. Sopimusten ohella esille tuodaan tietotyyppien merkitys määrittelyssä, olio-ohjelmoinnin kontekstissa. Esimerkkinä edellisestä otetaan tietotyyppien suhteen geneerinen olio-ohjelmointi.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi

Oletusarvoisesti kirjallinen tentti ja harjoitustyö(t), mutta yksittäisen kurssikerran suoritustapa käy ilmi puolivuosittain julkaistavasta opetusohjelmasta.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Jouni Smed, Harri Hakonen ja Timo Raita: Sopimuspohjainen olio-ohjelmointi Java-kielellä. Elektroninen kirja, 2007. ISBN 978-952-92-1776-2. http://www.iki.fi/smed/SHR07-SPOO.pdf                   

Robert W. Sebesta: Concepts of Programming Languages,  10thed, Peason, 2012.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Tulevaisuuden teknologioiden laitos
Pakolliset aineopinnot (Tietojenkäsittelytieteet)
Tulevaisuuden teknologioiden laitos
Tietotekniikka (Tietotekniikka)
2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Tulevaisuuden teknologioiden laitos
MDP in Bioinformatics
MDP in Embedded Computing
MDP in Digital Health and Life Sciences (Tech.)
Opintokokonaisuudet