Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Opinto-oppaat » Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta » Tulevaisuuden teknologioiden laitos » Tietotekniikka
DTEK1049 Käyttöliittymät 4 op
Vastuutaho
Tietotekniikka
Vastuuhenkilö
Sampsa Rauti ja Jari-Matti Mäkelä
Edeltävät opinnot
Suositellaan:

Osaamistavoitteet

Käsitys graafisten käyttöliittymien suunnittelusta, toteutuksesta ja käytettävyyden arvioinnista. Valmius hyödyntää erilaisia ohjelmistokehyksiä ja -kirjastoja käyttöliittymien toteuttamiseen.

Sisältö

Kurssi tarkastelee graafisten käyttöliittymien rakentamista modernissa, monialustaisessa ympäristössä. Pääpaino on ohjelmistokehyspohjaisessa kehittämisessä sekä pyrkimyksessä alustariippumattomuuteen. Tekniikoiden osalta kurssi antaa perusvalmiudet tapahtumapohjaisesta, reaktiivisesta ohjelmoinnista. Alustojen toteutuksen tekniikkaa sivutaan käyttöliittymän rakentamisen kannalta oleellisin osin (mm. scene graph, asynkronisuus, web ja hajautettu arkkitehtuuri). Teoreettisesti tarkastellaan myös käyttöliittymän suunnitteluun liittyviä erilaisia malleja ja hyvän käytettävyyden ja käyttäjäkokemuksen saavuttamista. Käytännön työnä kurssilla perehdytään erilaisiin käyttöliittymätekniikoihin, suunnitellaan ja toteutetaan sovellus graafisella käyttöliittymällä ja arvioidaan toteutettujen sovellusten käytettävyyttä.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Projekti / käytännön työ
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi

Ryhmätyönä suoritettava selvitystehtävä ja harjoitustyö(t)

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Tulevaisuuden teknologioiden laitos
Pakolliset aineopinnot (Tietojenkäsittelytieteet)
Tulevaisuuden teknologioiden laitos
Tietotekniikka (Tietotekniikka)
2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Tulevaisuuden teknologioiden laitos
MDP in Bioinformatics
MDP in Embedded Computing
MDP in Digital Health and Life Sciences (Tech.)
Opintokokonaisuudet