Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MATE5357 Matematiikan peruskurssi 1 4 op
Vastuutaho
Matematiikka
Vastuuhenkilö
Matematiikan ja tilastotieteen laitos, Eila Seppänen
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2016–2017 X
2017–2018 X

Osaamistavoitteet

Matematiikan pohjatietojen kertaaminen ja täydentäminen

Sisältö

Kurssilla käsitellään ainakin seuraavia asioita:
- joukko-oppia
- todistusmenetelmät, logiikan alkeet
- murtoluvut, itseisarvo, laskujärjestys, summa- ja tulomerkinnät
- yhtälöt ja epäyhtälöt
- potenssi, juuri, logaritmi
- tekijöihin jako, murtoyhtälöt- ja epäyhtälöt
- funktiot, raja-arvo, jatkuvuus, derivaatta
- relaatiot ja graafiteorian perusteet

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 12 t 0 t
Ryhmäopetus 24 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Näyttökoe
 • suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
 • suomeksi
Harjoitukset Harjoitustyö(t)
 • suomeksi
Kirjallinen tentti
 • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Lisätietoja

Opintojakso ei sovellu samaan tutkintoon seuraavien opintojaksojen kanssa:
MATE5015 Analyysi I (sivuaineopiskelijoille)
MATE5018 Analyysi II (sivuaineopiskelijoille)
MATE5019 Analyysi I
MATE5020 Analyysi II
MATE5351 Analyysi IIA
MATE5352 Analyysi IIB
MATE5260 Diskreetti matematiikka I
Matematiikan pohjatietokurssi

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Matematiikan ja tilastotieteen laitos
Matematiikan ja tilastotieteen laitos
Matematiikan ja tilastotieteen laitos
Tulevaisuuden teknologioiden laitos
Tulevaisuuden teknologioiden laitos
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Matematiikan ja tilastotieteen laitos
MDP in Information Security and Cryptography
Opintokokonaisuudet