Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
DTEK1043 Opiskelun ja työelämän tietotekniikka 2–4 op
Vastuutaho
Tietotekniikka
Vastuuhenkilö
Peter Larsson

Osaamistavoitteet

Opiskelun ja työelämän tietotekniikan kurssit antavat käytännön taidot digitaalisten työkalujen hyödyntämiseen ja tiedot digitalisaation aiheuttaman muutoksen ymmärtämiseen. Työkaluissa keskitytään erityisesti opiskelun kannalta keskeisiin ominaisuuksiin, mutta opetellut taidot ovat hyödyllisiä myös työelämässä. Tarkoituksena ei ole oppia ulkoa, vaan osata hyödyntää ohjelmien ja palvelujen ominaisuuksia tarpeen mukaan. Yhteiskunnan digitalisoituessa uudet asiat tulevat mahdolliseksi ja vanhat asiat muuttavat muotoaan. Muutos luo mahdollisuuksia, mutta tuo mukanaan myös uhkia. Tavoitteena on antaa opiskelijalle välineet mahdollisuuksien havaitsemiseen ja uhkien välttämiseen.

Sisältö

Kurssilla järjestetään yhteinen aloitusluento. Tämän jälkeen opiskelija suorittaa 2 -4 kappaletta kursseista Digitaalisuus, Tieto- ja kyberturvallisuus, Toimistosovellukset ja Unix. Opintosuunta tai pääaine voi asettaa rajoituksia kurssien valinnoille. Valinnoista tulee aina keskustella ennen kurssin aloittamista opintoneuvojan tai kurssin opetushenkilökunnan kanssa. Kurssin suoritustapaa voidaan tarkentaa puolivuosittain julkaistavassa opetusohjelmassa.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Näyttökoe
  • suomeksi

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Matematiikan ja tilastotieteen laitos
Matematiikan ja tilastotieteen laitos
Matematiikan ja tilastotieteen laitos
Tulevaisuuden teknologioiden laitos
Kieli- ja viestintäopinnot (Tietojenkäsittelytieteet)
Tulevaisuuden teknologioiden laitos
Tulevaisuuden teknologioiden laitos
Tulevaisuuden teknologioiden laitos
Matematiikan ja tilastotieteen laitos
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Tulevaisuuden teknologioiden laitos
MDP in Bioinformatics
MDP in Embedded Computing
MDP in Digital Health and Life Sciences (Tech.)
Opintokokonaisuudet