Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TKO_3107 Tietorakenteet ja algoritmit 5 op
Vastuutaho
Tietojenkäsittelytiede
Edeltävät opinnot
Suositellaan:

Osaamistavoitteet

Kurssilla perehdytään tärkeimpien järjestämis- ja valinta-algoritmien toimintaan. Kurssilla opitaan myös algoritmien suoritustehokkuuden arviointi. Kurssin loppuosassa perehdytään keskeisimpien hakurakenteiden toimintaan ja toteutukseen.

Sisältö

Kurssin sisältö on seuraava: 1) Perusteet-osassa tutustutaan algoritmien analysointiin ja suunnitteluun sekä rekursioyhtälöiden ratkaisemiseen. 2) Lajittelualgoritmit-osiossa tarkastellaan keskeisimpiä järjestämistekniikoita, kuten kekolajittelua sekä prioriteettijonon toteuttamista keon avulla, pikalajittelua, lajittelua lineaarisessa ajassa, sekä ns. järjestysstatistiikkaa. 3) Tietorakenteet-jaksossa perehdytään tärkeimpiin hakurakenteisiin, joita ovat hajautustaulu sekä binääriset hakupuut.

Toteutustavat

Luento-opetus 24 h, tutoriaaliopetus ViLLE-oppimisympäristössä 6 h, pienryhmäopetus (demonstraatiot) 6 h.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Matematiikan ja tilastotieteen laitos
Tulevaisuuden teknologioiden laitos
Pakolliset aineopinnot (Tietojenkäsittelytieteet)
Tulevaisuuden teknologioiden laitos
Tulevaisuuden teknologioiden laitos
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Tulevaisuuden teknologioiden laitos
MDP in Bioinformatics
MDP in Embedded Computing
MDP in Digital Health and Life Sciences (Tech.)
Opintokokonaisuudet