Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ETT_1004 Mikroprosessorit 5 op
Vastuutaho
Elektroniikka ja tietoliikennetekn.(TT-laitos)

Osaamistavoitteet

Kurssin tavoite on perehdyttää opiskelija mikroprosessorin arkkitehtuuriin ja sen eri komponenttien toiminnan periaatteisiin ja antaa perusymmärtämys erilaisista suoritusympäristöistä ja -tavoista. Kurssilla opiskelija oppii ymmärtämään konekielisen käskyn rakenteet, suorituksen vaiheet ja suorituksesta vastaavien laitteistolohkojen toiminnan sekä muistin toiminnan sekä muistihierarkian perusteet. Kurssin tavoitteisiin kuuluu myös digitaalilogiikan perusteet sekä digitaalisten järjestelmien laitteistohierarkia ja toiminnan perusteet.

Sisältö

Kurssin johdanto-osassa tarkastellaan muutamaa tyypillistä prosessorijärjestelmää. Logiikan perusteista käsitellään mm. logiikan funktioden generointi, aritmeettis-loogisen yksikön konstruointi (ALU), rekisterit, multiplekserit, väylät ja niiden kontrollin periaatteeet. Makrologiikasta voidaan sitten konstruoida konekielisiä käskyjä suorittava ohjelmoitava kone, mikroprosessori. Tähän tarvitaan käskyjen hakukoneisto, väylät ohjauksineen, ALU ja data- ja ohjelmamuistia. Suoritusta voidaan tehostaa mm. liukuhihnoittamalla prosessori. Muisteista tutkitaan muistien perusrakenteet ja tarkastellaan mm. muistihierarkkiaa. Lopuksi tarkastellaan lyhysti prosessorin liittämistä ulkoiseen maailmaan. Kurssilla käydään lähinnä läpi Pattersonin and Hennessy oppikirjan MIPS (Microprocessor without interlocked pipeline stages) arkkitehtuuria: David A. Patterson and John L. Hennessy: Computer Organization and Design, The Hardware / Software Interface, Fourth edition, Morgan Kaufmann Publishers, 2009. Tietokoneluokan ohjelmaharjoitukset ovat oleellinen osa kurssia.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Tulevaisuuden teknologioiden laitos
Biokemian laitos
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Tulevaisuuden teknologioiden laitos
MDP in Bioinformatics
MDP in Embedded Computing
MDP in Digital Health and Life Sciences (Tech.)
Opintokokonaisuudet