Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
DTEK1039 Tiedonsiirron perusteet 5 op
Vastuutaho
Tietotekniikka
Vastuuhenkilö
Petri Sainio
Edeltävät opinnot
Suositellaan:

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija ymmärtää perusteet digitaalisista signaaleista, suodatuksesta, näytteenotosta ja rekonstruktiosta sekä näiden vaikutuksesta aika- ja taajuustasossa. Opiskelija ymmärtää piirikytkentäisen sekä pakettikytkentäisen tiedonsiirron sekä protokollien perusperiaatteet. Kurssin suoritettuaan opiskelijalla on tiedon tiivistämisen sekä vikasietoisuuden perusteiden ja perusmenetelmien tuntemus. Lisäksi opiskelija ymmärtää erilaisien siirtomedioiden pääominaisuudet ja niiden vaikutuksen aika- ja taajuustasossa. Kurssin suoritettuaan opiskelijalla on lisäksi ymmärrys Shannonin informaatioteoriasta ja sen seurauksista.

Sisältö

Kurssilla käydään läpi digitaalisen tiedonsiirron perusteet kurssin tavoitteissa mainittujen aiheiden osalta.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Tulevaisuuden teknologioiden laitos
Biokemian laitos
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Tulevaisuuden teknologioiden laitos
MDP in Bioinformatics
MDP in Embedded Computing
MDP in Digital Health and Life Sciences (Tech.)
Opintokokonaisuudet