Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Opinto-oppaat » Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta » Tulevaisuuden teknologioiden laitos » Tietotekniikan perusteet
ETT_2066 Elektroniset laitteistot ja kestävä kehitys 5 op
Vastuutaho
Elektroniikka ja tietoliikennetekn.(TT-laitos)

Osaamistavoitteet

ICT järjestelmien ja sovellutusten ekologisen jalanjäljen ymmärtäminen, ICT järjestelmien ja palvelujen energiatehokkuus globaalisti ja paikallisesti, ICT laitteiden valmistustekniikan ja materiaalivalintojen vaikutus ympäristöön, valmistukseen ja materiaaleihin perehtyminen sekä ICT palvelujen ympäristövaikutukset. Energia tehokkaat ICT järjestelmät. Anturitekniikan perusteet sekä tehonkeruun ympäristöstä (energy harvesting).Elektroniikan ja tietotekniikan elinkaariajattelu.. Ymmärtää prosessorien, digitaalielektroniikan, tiedonsiirron ja tiedonvarastoinnin aiheuttaman tehonkulutus ja järjestelmätason optimoinnin tavoitteet ja mahdollisuudet.

Sisältö

Järjestelmän energiatehokkuus, energiatehokkuuden optimointi,, lämmönjohtuminen ja jäähdytyksen merkitys, ICT laitteiden elinkaarianalyysi, ICT laitteiden ja käytettyjen materiaalien kierrätys ja ekologinen jalanjälki, kestävä kehitys ja ICT, ICT järjestelmien ja laitteiden tehonkulutukseen liittyvät keskeiset periaatteet. ICT palvelujen energiatehokkuus ja ympäristövaikutukset.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Projekti / käytännön työ
  • suomeksi
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Luento- / oppimispäiväkirja
  • suomeksi

Projektityö jossa perehdytään syvemmin johonkin osa-alueen problematiikkaan ja mahdollisiin ratkaisuvaihtoehtoihin.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Hoitotieteen laitos
TERVEYSTEKNOLOGIA (Hoitotiede)
Tulevaisuuden teknologioiden laitos
Biokemian laitos
2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Tulevaisuuden teknologioiden laitos
MDP in Bioinformatics
MDP in Embedded Computing
MDP in Digital Health and Life Sciences (Tech.)
Opintokokonaisuudet