Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
DTEK1066 Hajautetut ohjelmistojärjestelmät ja pilvipalvelut 5 op
Vastuutaho
Tietotekniikka
Vastuuhenkilö
Sampsa Rauti

Osaamistavoitteet

Kyky suunnitella, kuvata ja toteuttaa hajautettuja ohjelmistojärjestelmiä. Ymmärtää pilvisovellusten ja järjestelmien perusteet.

Sisältö

Asiakas-palvelin arkkitehtuurien perusteet. Monisäikeisyyden soveltaminen ja ongelmat. Sokettien käyttö. Hajautettujen sovellusten muodostamistekniikat (esim. RPC ja RMI). Web-sovellusten rakenne ja tekniikat (mm. Ajax, REST ja XML). Pilvisovellusten perusteet ja pilvilaskenta-alustojen rakenne. Hajautettujen järjestelmien määrittely ja kuvaaminen.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi

Oletusarvoisesti kirjallinen tentti ja harjoitustyö(t), mutta yksittäisen kurssikerran suoritustapa käy ilmi puolivuosittain julkaistavasta opetusohjelmasta.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Tulevaisuuden teknologioiden laitos
Pakolliset aineopinnot (Tietojenkäsittelytieteet)
Tulevaisuuden teknologioiden laitos
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Tulevaisuuden teknologioiden laitos
MDP in Bioinformatics
MDP in Embedded Computing
MDP in Digital Health and Life Sciences (Tech.)
Opintokokonaisuudet