Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ETT_2067 Lineaariset järjestelmät ja piirit 5 op
Vastuutaho
Elektroniikka ja tietoliikennetekn.(TT-laitos)

Osaamistavoitteet

Osaa lineaaristen järjestelmien perusperiaatteet, peruspiirikonseptit ja komponenttien matemaattiset mallit: resistori, kondensaattori, kela, puolijohteet ja vahvistin. Osaa soveltaa Kirchoffin lakia ja laskea tasapainotilanteen aika- ja taajuustason analyysin peruspiirirakenteille. Osaa määrittää transienttivasteen sekä pystyy käyttämään mallinnusta ja simulointivälineitä kompleksisten järjestelmien analyysiin. Hallitsee Laplace-muunnokset ja differentiaaliyhtälöt tietotekniikan perusteorioiden edellyttämällä tasolla. Ymmärtää signaali- ja systeemianalyysin jatkuva-aikaisille ja diskreettiaikaisille järjestelmille. Pystyy käyttämään Laplace muunnoksia järjestelmien ominaisuuksien mallintamiseen ja analyysiin. Ymmärtää lineaariset aikainvariantit järjestelmät sekä niiden impulssi- ja taajuusvasteet ja siirtofunktion käsitteen.

Sisältö

Elektroniikan perusteet, piirianalyysi, elektronisten järjestelmien mallintaminen ja simulointi, operaatiovahvistimet, Laplace-muunos, s-taso, kaksiportit, laboratoriotyö

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Tulevaisuuden teknologioiden laitos
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Tulevaisuuden teknologioiden laitos
MDP in Bioinformatics
MDP in Embedded Computing
MDP in Digital Health and Life Sciences (Tech.)
Opintokokonaisuudet