Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
DIBT0004 TkK-tutkielma ja seminaari 8 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija on päässyt perehtymään tieteellisen kirjallisen tiedon julkistamiseen sekä harjaannuttamaan suullista esitystaitoaan, havaintovälineiden käyttämistä ja keskustelutaitoaan

Sisältö

Opiskelija perehtyy annettujen aiheiden perusteella yhteen biotekniikan tai elintarvikekehityksen erityiskysymykseen ja esittelee sen kirjallisen tutkielman sekä suullisen esityksen muodossa.

Toteutustavat

Opiskelija laatii noin 15 sivun mittainen TkK-tutkielman aiheen antajan eli TkK-tutkielmaohjaajan opastuksella (valmis tutkielma annetaan ohjaajalle viimeistään viikkoa ennen seminaaria) sekä pitää noin 30 min pituisen esitelmän TkK-seminaarissa. Ohjaajan hyväksymä tutkielma annetaan professorille ja opiskelija kirjoittaa professorin antamalla otsikolla kypsyysnäytteen.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Tutkielma / opinnäytetyö
  • suomeksi
Seminaari
  • suomeksi
Näyttökoe
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Ohjaajan ja professorin hyväksymä tutkielma, seminaariesitys, professorin ja äidinkielen opettajan hyväksymä kypsyysnäyte, osallistuminen kaikkiin biotekniikan koulutusohjelman TkK-seminaareihin sekä osaan laitoksen LuK-seminaareista lukuvuoden aikana.

Arviointi ja arviointiperusteet

Hyväksytty/hylätty.
Hyväksytty, kun kaikki vaaditut opintosuoritukset hyväksytty saman lukuvuoden aikana.

Lisätietoja

Aiheet valitaan DIBT0201 Julkaisukäytännöt -kurssin yhteydessä syyskuussa.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Tulevaisuuden teknologioiden laitos
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Biokemian laitos
Opintokokonaisuudet
MDP in Digital Health and Life Sciences