Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ONOM1010 Ympäristöoikeus 7 op
Vastuutaho
Oikeustiede, ON-tutkinto
Vastuuhenkilö
Professori Anne Kumpula
Edeltävät opinnot
Suositellaan:
Hallinto-oikeuden opit hallintomenettelystä, valitusoikeudesta jne. ovat keskeisessä asemassa ympäristöllisten lupa- ja muiden päätöksentekomenettelyjen kannalta. Tämän vuoksi hallinto-oikeuden kurssia suositellaan käytävän samaan aikaan ympäristöoikeuden kurssin kanssa. EU:n ympäristöoikeus on tärkeässä asemassa kotimaisen sääntelyn taustalla, joten EU-oikeuden yleisten perusteiden tuntemus on hyödyllistä. Sivuaineopiskelijoille pakollisena edeltävänä opintojaksona YTDK0024 Johdatus oikeustieteeseen 5 op.

Osaamistavoitteet

- Opiskelija tunnistaa ihmisen fyysisen ympäristön käyttöä, suojelua ja luonnonvarojen käyttöä koskevan sääntelyn yleiset lähtökohdat ja keskeiset kehityspiirteet
- Opiskelija ymmärtää ympäristöasioita koskevan päätöksenteko- ja ohjauskeinojärjestelmän
- Opiskelija hallitsee eri oikeuslähteiden käytön ympäristöoikeuden alalla,
- Opiskelija osaa analysoida ja ratkaista ympäristöoikeuden alaan kuuluvia perusongelmia

Sisältö

Luennoilla keskitytään ympäristöoikeuden peruskysymysten syventävään tarkasteluun ja asioiden käsittelyyn esimerkkitapausten (tuomioistuinratkaisujen ja vanhojen tenttitapausten) pohjalta. Osa luennoista (4 t) on yhteisiä hallinto-oikeuden perusteiden opintojakson kanssa. Opintojakson suorittavilta edellytetään tentittävään aineistoon ja käsiteltäviin tapauksiin perehtymistä jo ennen luentojen alkamista ja luentoperiodin kestäessä etukäteen siltä osin, jota seuraavalla luennolla käsitellään. Sähköisesti palautetuista ennakkotehtävistä saatavat pisteet ovat osa kurssin arvostelua.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 21 t 0 t

Luennoilla keskitytään ympäristöoikeuden peruskysymysten syventävään tarkasteluun ja asioiden käsittelyyn esimerkkitapausten (tuomioistuinratkaisujen ja vanhojen tenttitapausten) pohjalta. Luennoille osallistujilta edellytetään tentittävään aineistoon ja käsiteltäviin tapauksiin perehtymistä jo ennen luentojen alkamista ja luentoperiodin kestäessä etukäteen siltä osin, jota seuraavalla luennolla käsitellään. Lisäksi opetukseen sisältyy vapaaehtoinen kotitehtävä, jonka suorittamalla on mahdollista saada tenttiin lisäpisteitä.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Syyslukukaudella 2016 kirjallinen tentti on yksiosainen. Kevätlukukaudesta 2017 alkaen opintojakson kirjallinen tentti on muutettu kokonaan tenttiakvaariossa sähköisenä tenttinä yhdellä kerralla suoritettavaksi. Myös syksyllä 2016 järjestetyn opintojakson viimeinen rästitentti kesäkuussa 2017 siirretään sähköiseksi tentiksi. Sen sijaan syksyn 2016 rästitentti, joka järjestetään 16.2.2017, pidetään vielä tiedekunnan tenttitilaisuudessa.

Opintojakson arvosanan määräytymistapaa on muutettu. Arvosana määräytyy kirjallisen tentin perusteella. Luentojen aikana sähköisesti palautettavista tehtävistä saa tentissä huomioitavia lisäpisteitä. Nämä lisäpisteet eivät sisälly tentin maksimipistemäärään ja täydet pisteet voi saada myös ilman näitä tehtäviä ja niistä saatuja pisteitä. Ennakkotehtävistä saadut pisteet ovat voimassa koko tenttikierroksen ajan.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Luennot

Moodlessa ilmoitettava materiaali (ml. säädökset)

Kirjallisuus:

Ekroos, Ari – Kumpula, Anne – Kuusiniemi, Kari – Vihervuori, Pekka: Ympäristöoikeuden pääpiirteet (2010 tai 2012). Ei s. 319–331 (kaivostoiminta), s. 407–455 (vesiataloushankkeet), s. 543–609 (ympäristönsuojelulaki) eikä s. 621–629 (ilmastonmuutos ja päästökauppa).

Kuusiniemi, Kari – Ekroos, Ari – Kumpula, Anne – Vihervuori, Pekka: Ympäristöoikeus. (Talentum. Elektroninen kirja.)  Luvusta V jakso 2 Vesitaloushankkeet (lukuun ottamatta jaksoa Hankelajit) sekä luvusta VII jakso 1 Ympäristönsuojelulaki.

Jans, Jan H. – Vedder, Hans H. B.: European Environmental Law (2012), s. 3–52.

Kulovesi, Kati: Ilmasto-oikeuden synty? Katsaus ilmastonmuutosta koskevaan sääntelyyn. Ympäristöoikeuden ja –politiikan vuosikirja 2010, s. 389–429. Saatavilla myös Edilexin kautta.

Pölönen, Ismo: Paikallisten osallistumisoikeudet malminetsintä- ja kai­voslupavaiheissa – Uuden kaivoslain arviointia. Ympäristöjuridiikka 2/2012, tenttiin sivut 70–82. Saatavilla myös Edilexin kautta.

Lisätietoja

Myös oikeustieteellisen tiedekunnan omien opiskelijoiden tulee ilmoittautua opintojaksolle Nettiopsussa.

Opintojaksolle otetaan enintään 10 sivuaineopiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä. Paikat on varattu kevätlukukaudella toteutettavaan opetukseen, Sivuaineopiskelijoiden ilmoittautuminen Nettiopsussa.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Oikeustieteellinen tiedekunta
Luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunta
Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta
Oikeustieteelliset opinnot (Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan opintoja)
Oikeustieteellinen tiedekunta
I. KAIKILLE PAKOLLISET OPINNOT (Oikeustieteen opinnot)
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Oikeustieteellinen tiedekunta
Oikeusnotaarin tutkinto
Oikeustieteen maisterin tutkinto
MDP in Law and Information Society
Oikeustieteen tohtorin tutkinto
Oikeustieteen opinnot
Turku Law School