Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
OTMU1047 Ympäristönkäytön ristiriitatilanteet 12 op
Vastuutaho
Oikeustiede, OTM-tutkinto
Vastuuhenkilö
Yliopisto-opettaja
Edeltävien opintojen vähimmäismäärä
85 op.
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Sivuaineopiskelijoille pakollisina edeltävinä opintojaksoina ONOM1010 Ympäristöoikeus JA YTDK0024 Johdatus oikeustieteeseen.

Osaamistavoitteet

Erikoistumisjakson tavoitteena on, että opiskelija kurssin suoritettuaan
- tunnistaa ympäristöoikeudellisen sääntelyn kehityspiirteet ja erityisesti ympäristöoikeudellisten ohjauskeinojen moninaistumisen;
- ymmärtää ympäristöllisen päätöksenteon erityisluonteen erilaisia yksityisiä ja yleisiä intressejä yhteensovittavana toimintana;
- oppii ympäristöoikeudelliselle sääntelylle leimallisten avointen ja joustavien normien tulkintaa ja
- kehittää taitojaan tiedon itsenäiseen etsimiseen, omaksumiseen ja hallintaan sekä uuden tiedon tuottamiseen ja siitä kommunikoimiseen

Sisältö

- ympäristöoikeudellisen ohjausjärjestelmän uudet haasteet
- ilmasto-oikeudellisen sääntelyn merkitys ympäristöoikeuden kehitykselle
- KHO:n ratkaisukäytännön hyödyntäminen

Edellytysten ja suositusten lisätiedot

Perusopintojen ja oikeudenalojen perusteiden yhteenlaskettu opintopistemäärä min. 85 op.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 12 t 0 t
Itsenäinen työskentely
Seminaari 15 t 0 t

Luento-opetus 12 t
Oikeustapausharjoitus 5 t
Opiskelijaluennot 10 t
Seminaarit 15 t
Itsenäinen työskentely
Luento-opetus:
- kurssin tavoitteet ja suoritustavat (2 t)
- ympäristöoikeuden ohjauskeinojen ja sääntelyn kehitys (4 t)
- ympäristönkäytön kilpailutilanteet ja ympäristöoikeudellinen sääntely (2 t)
- ilmastonmuutos ekologisena ja yhteiskunnallisena ongelmana (2 t)
- ilmasto-oikeuden erityiskysymyksiä (2 t)

Oikeustapausharjoitus: opiskelijat tekevät ryhmätyönä oikeustapausharjoituksen (4 - 5 sivua) ja esittelevät sen seminaarissa.
Opiskelijaluennot: opiskelijat valmistelevat parityönä erikoistumisjakson teemaan liittyvän luennon erikseen sovittavasta aiheesta ja tekevät lisäksi oppimispäiväkirjan valituista (2) luennoista
Seminaarit: dispositioseminaari 0,5 t/opiskelija, seminaari 1,5 t/opiskelija
Itsenäinen työskentely: oikeustapausharjoituksen tekeminen, vertaisluentojen valmistelu sekä ympäristöoikeudellisen seminaarikirjoituksen (15-20 s.) laatiminen

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Seminaari
  • suomeksi

- Oikeustapausharjoitus
- Opiskelijaluennot ja oppimispäiväkirja
- Hyväksytty seminaarikirjoituksen dispositio
- Kukin opiskelija laatii seminaarikirjoituksen
Orientoivat luennot, oikeustapausharjoitus, opiskelijaluennot, ja seminaarit muodostavat kokonaisuuden, mistä syystä osallistuminen kurssin kaikkeen opetukseen on oppimisen kannalta välttämätöntä.
Läsnäolo opetuksessa on kurssin läpäisyn edellytys.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
Arvosana määräytyy seminaarikirjoituksen, oikeustapausharjoituksen ja opiskelijaluentojen perusteella siten, että seminaarikirjoituksen painoarvo on 60 % ja opiskelijaluennon sekä oikeustapausharjoituksen yhteenlaskettu painoarvo on 40 %.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Luennot

2. Oikeustapausharjoitusten ja opiskelijaluentojen tausta-aineisto jaetaan erikoistumisjakson aikana

 

Lisätietoja

AJANKOHTA: II Periodi
Erikoistumisjaksolle otetaan enintään 20 opiskelijaa.

Ilmoittautuminen syksyn 2017 opintojaksolle sähköisellä lomakkeella (ei nettiopsu) 4.8. klo 9.00 - 8.8.2017 klo 12.00. Ilmoittautumisohjeet, valintaperusteet ja linkki ilmoittautumislomakkeelle löytyvät intranetistä: https://intranet.utu.fi/fi/yksikot/law/studying/perustutkinto-opiskelu/erikoistumisjaksot/Sivut/Ilmoittautuminen-ja-valinta-erikoistumisjaksoille.aspx .

ON-seminaaria suorittava opiskelija voi laatia ON-opinnäytteen erikoistumisjakson seminaarityöskentelyn, kirjallisen seminaarityön ja henkilökohtaisen palautteen pohjalta.
Katso myös ON-seminaaria koskevat pysyväismääräykset.

Opintojaksolle otetaan enintään 2 sivuaineopiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Oikeustieteellinen tiedekunta
Luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunta
Oikeustieteellinen tiedekunta
II. VALINNAISET OPINNOT (Oikeustieteen opinnot)
Oikeustieteellinen tiedekunta
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Oikeustieteellinen tiedekunta
Oikeusnotaarin tutkinto
Oikeustieteen maisterin tutkinto
MDP in Law and Information Society
Oikeustieteen tohtorin tutkinto
Oikeustieteen opinnot
Turku Law School