Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Opinto-oppaat » Luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunta » Biologian laitos » Biotieteet
BIOL4060 Bioetiikka 2 op
Vastuutaho
Biologia
Vastuuhenkilö
tiedot opetusohjelmassa

Osaamistavoitteet

Opiskelija tiedostaa alaansa liittyvät eettiset kysymykset, kykenee perustelemaan niitä koskevat mielipiteensä ja osaa toimia oikein tehdessään tutkimusta tai kirjoittaessaan tieteellistä tekstiä.

Sisältö

Luennoilla annetaan eväitä eettiseen keskusteluun sekä tutkimuksen ja tieteellisen kirjoittamisen etiikkaan. Seminaareissa käydään läpi opiskelijoiden esitysten ja keskustelujen pohjalta tärkeimmät biotieteisiin liittyvät eettiset kysymykset

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus
Seminaari

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Seminaari
  • suomeksi

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

3. vuoden syksy

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Biokemian laitos
Biologian laitos
2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Biologian laitos
Opintokokonaisuudet