Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KEMI6107 Analyyttinen kemia 6 op

Osaamistavoitteet

Luentokurssin tavoitteena on opiskelijan perehdyttäminen kemialliseen tasapaino-oppiin ja instrumenttianalyysiin. Opiskelija hallitsee kurssin suoritettuaan yleisimpien kemiallisten tasapainoreaktioiden perusteet ja kemiallisissa määrityksissä käytettyjen yleisimpien menetelmien rakenteet, toimintaperiaatteet ja käyttöalueet.

Sisältö

Luentokurssi jakaantuu kahteen osaan; kemiallinen tasapaino-oppi ja instrumenttianalyysi. Tasapaino-oppi käsittelee happo-emäs-, kompleksinmuodostus-, ja redox-tasapainoja. Instrumenttianalyysin aihepiirit ovat; (I) potentiometria, esim. vertailuelektrodit, ioniselektiiviset pH-, yhdiste-, kiinteäkalvo- ja nestekalvoelektrodit, (II) spektrofotometria, esim. fotometri, kaksisädespektrofotometri ja diodirivispektrofotometri, (III) luminesenssi ja (IV) erotusmenetelmät, esim. kromatografiset erottumisperusteet ja kaasukromatografia ja nestekromatografia.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 44 t 0 t

Luennot ja esitelmä

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Tentti ja esitelmä

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1.  D. Harris, Quantitative Chemical Analysis, W.H. Freeman and Company, New York, 2010.

2.  C. Enke, The Art and Science of Chemical Analysis, Wiley & VCH, Weinheim, 2001.

3.  Luennoilla esitetyt asiat.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Biokemian laitos
Fysiikan ja tähtitieteen laitos
Kemian laitos
Kemian laitos
Kemian laitos
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kemian laitos
Opintokokonaisuudet
MDP in Materials Science