Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KEMI6121 Spektroskopian perusteet 4 op
Vastuutaho
Kemia
Vastuuhenkilö
Petri Tähtinen
Edeltävät opinnot
Kemian perusopinnot

Osaamistavoitteet

Kurssin tarkoituksena on perehdyttää osallistuja kemiallisen spektroskopian perusteisiin, menetelmiin ja käyttöön molekyylien rakennetutkimuksessa ja analytiikassa.

Sisältö

Kurssilla käsitellään tärkeimmät spektroskopian osa-alueet: UV-VIS, IR ja NMR sekä massaspektrometria. Opetus käsittää luentojen lisäksi laitedemonstraatioita ja demonstraatioita, joissa käydään läpi ennalta annettuja kuhunkin spektroskopian lajiin liittyviä tehtäviä. Demonstraatioiden tarkoituksena on perehdyttää osallistuja omakohtaiseen tuntemattoman yhdisteen rakennemääritykseen spektrien avulla.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 26 t 0 t
Harjoitukset 10 t 0 t

Opetustapa Paikalla
Luento-opetus 26 t
Laitedemot 2 t
Harjoitukset 10 t

Opetuskieli

suomi

Kemian pääaineopiskelijat: 2. vuoden syksyllä.
Suositellaan suoritettavaksi samanaikaisesti Kemistin aineopintojen harjoitustyöt I -kurssin kanssa (tai ennen niiden suorittamista). Kurssi luennoidaan joka syksy 1. periodissa.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Hyväksyttävä aktiivisuus demonstraatioissa.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
Lopulliseen arvosanaan vaikuttavat loppukuulustelun arvosana sekä demonstraatioissa osoitettu aktiivisuus.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Luentomuistiinpanot, materiaalit Moodlessa.

2. Introduction to Spectroscopy 5thed./ Spectroscopy 4thed.; Pavia, Lampman, Kriz, Vyvyan; Cencage Learning.

3. Introduction to organic spectroscopy; Laurence M. Harwood and Timothy D.W. Claridge; Oxford University Press, 1997.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Biokemian laitos
Fysiikan ja tähtitieteen laitos
Kemian laitos
Kemian laitos
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kemian laitos
Opintokokonaisuudet
MDP in Materials Science