Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Opinto-oppaat » Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta » Kemian laitos » Kemia
KEMI6117 Laskennallinen kemia ja molekyylimallinnus 4 op
Vastuutaho
Kemia
Vastuuhenkilö
Jari Sinkkonen
Edeltävät opinnot
Suositeltavat opinnot: Fysikaalinen kemia B

Osaamistavoitteet

Ymmärtää mitä tarkoitetaan laskennallisella kemialla ja mitä ovat tyypillisimmät molekyylimallinnusmenetelmät. Kyky arvioida minkälainen menetelmä sopii parhaiten minkäkin tyyppiseen kemialliseen ongelmaan ja ymmärtää eri menetelmien likimääräistykset ja rajoitteet. Taito lukea laskennallisen kemian tekstiä ja siinä käytettyjä lyhenteitä sekä tieto siitä minkälaisia resursseja Suomessa on supertietokoneiden käyttöön. Tutustuminen mallinnusohjelmiston käyttöön.

Sisältö

: Kurssilla annetaan opiskelijalle yleiskuva kemiassa yleisimmin käytetyistä laskennallisista menetelmistä sekä niiden soveltamismahdollisuuksista lähtien käsitteiden, kuten erilaiset tiedostomuodot ja potentiaalienergiapinta, määrittelemisellä. Erityyppisten laskennallisten menetelmien (molekyylimekaniikka, semiempiiriset menetelmät, ab initio -menetelmät, DFT, molekyylisimulaatiot) pääperiaatteet ja soveltamiskohteet kemisteille eteen tulevissa ongelmissa. Demonstraatioissa tutustutaan molekyylimallinnusohjelmien käyttöön ja esitelmissä esimerkkeihin menetelmien käytöstä käytännössä. Kurssin lopussa tutustutaan CSC:n tarjoamiin mahdollisuuksiin laskennallisessa kemiassa.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 20 t 0 t
Harjoitukset 8 t 0 t

luennot keskustelunomaisesti, demonstraatiot ja esitelmät

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Essee
  • suomeksi

Luentoesseet, esitelmä ja siitä kirjoitettava tiivistelmä. Osallistuminen demonstraatioihin.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

3. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Oppimateriaali Moodlessa

Lisätietoja

Huom! Kurssia ei luennoida keväällä 2018.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Biokemian laitos
Kemian laitos
Kemian laitos
2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kemian laitos
Opintokokonaisuudet
MDP in Materials Science