Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Opinto-oppaat » Luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunta » Biokemian laitos » Pakolliset syventävät opinnot
BKEM3770 Bioinformatiikkaa biokemisteille, luennot 1 op
Vastuutaho
Biokemia
Vastuuhenkilö
Pekka Rappu

Osaamistavoitteet

Osaa muodostaa yleiskuvan bioinformatiikan soveltamisesta biotieteissä

Sisältö

Sekvenssianalyysi, geeniekspressiodatan kerääminen ja analysointi, geenilistojen analysointi

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Luento- / oppimispäiväkirja
  • suomeksi

Osallistuminen luennoille sekä luentopäiväkirjan hyväksytty suorittaminen

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

Ylemmän tutkinto-ohjelman 1. vuoden kevät, 3. periodi.

Jos opiskelija suorittaa myös harjoitustyöt (BKEM3771), luentokurssi suositellaan suoritettavaksi niiden yhteydessä.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Luennoitsijoiden esitysmateriaali

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Biokemian laitos
2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Biokemian laitos
Opintokokonaisuudet
MDP in Digital Health and Life Sciences