Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Opinto-oppaat » Luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunta » Biokemian laitos » Pakolliset syventävät opinnot
BKEM1038 Molekulaarinen solubiologia 6 op
Vastuutaho
Biokemia
Edeltävät opinnot
Pakolliset edeltävät opinnot: SOMO1011 Solubiologian luennot

Osaamistavoitteet

Hallita molekulaariseen solubiologiaan liittyvät keskeiset molekyylit ja mekanismit niin, että pystyy muodostamaan omaksutun tiedon pohjalta kokonaiskuvan tumallisen solun toiminnasta.

Sisältö

Kurssilla syvennetään solubiologian luennot -kurssilla (SOMO 1011) hankittuja perustietoja ja tutustutaan tumallisten solujen rakenteeseen, soluväliaineeseen, rakkulaliikenteeseen,
signaalinvälitysmekanismeihin, solusyklin ja solukuoleman säätelyyn, solujen erilaistumiseen sekä molekulaariseen syöpäbiologiaan.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Kirjallinen tentti 1: BKEM1040 Molekulaarinen solubiologia 1
Kirjallinen tentti 2: BKEM1041 Molekulaarinen solubiologia 2

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
Tentti, joka arvioidaan asteikolla 1-5. Tentissä on kolme esseekysymystä (max. 10 pistettä). Hyväksytty suoritus edellyttää 15/30 pistettä. Kurssi on tentittävä kahdessa osassa.

Suositellut suoritusajankohdat

Ylemmän tutkinto-ohjelman 1. vuoden syksy ja kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Bruce Alberts, Alexander Johnson, Julian Lewis, David Morgan, Martin Raff, Keith Roberts, Peter Walter: Molecular Biology of the Cell, Garland Science, 6. painos, 2014. Luentojen power-point - esitykset ovat nähtävissä Moodlessa.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Biokemian laitos
2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Biokemian laitos
Opintokokonaisuudet
MDP in Digital Health and Life Sciences