Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
FOOD3840 Elintarvikkeiden sekundaarimetaboliitit I 2 op

Yleiskuvaus

Kasvien luontaiset väriaineet; Koostumus, ominaisuudet ja analytiikka.

Osaamistavoitteet

Opiskelija hallitsee kasviperäisten elintarvikkeiden väriin vaikuttavien sekundaarimetaboliittien esiintymisen, bioaktiivisuudet sekä fysikaalis-kemialliset ja analyyttiset ominaisuudet.

Sisältö

Pigmentteinä toimivat sekundaarimetaboliitit, kuten esimerkiksi antosyaanit, karotenoidit ja betalaiinit, ovat tärkeitä funktionaalisia yhdisteitä kasveissa ja kasviperäisissä elintarvikkeissa. Rakenteellisten ominaisuuksiensa perusteella nämä yhdisteet voivat absorboida näkyvää valoa eri aallonpituuksilla, toimia kasveissa suojayhdisteinä ja vaikuttaa ihmisen aineenvaihduntaan elintarvikkeiden kautta. Tämän kurssin ydin muodostuu näiden yhdisteiden kemiasta ja merkityksestä kasveille, elintarvikkeille ja ihmiselle.

Toteutustavat

Luennot, luennoilla ohjatut tehtävät, seminaariesitys

Opetuskieli

suomi, englanti

Suomi tai englanti, tarpeen mukaan

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Osallistuminen luennoille, seminaariesitys ja kirjallinen/sähköinen tentti

Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
Tohtoriopiskelijat

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

Luennoidaan joka toinen vuosi, seuraavan kerran syksyllä 2016.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Luennoilla jaettava kirjallinen/elektroninen materiaali saatavilla myös moodlessa. Opetus tukeutuu esim. Damodaran et al. (toim.) (2008) Food Chemistry, Chapter 9 Colorants; Attokaran (toim.) (2011) Natural Food Flavors and Colorants.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Biokemian laitos
Pakolliset syventävät opinnot (Elintarvikekemia)
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Biokemian laitos
Opintokokonaisuudet
MDP in Digital Health and Life Sciences