Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
FOOD3841 Elintarvikkeiden sekundaarimetaboliitit II 3 op
Vastuutaho
Elintarvikekemia
Vastuuhenkilö
Yliopisto-opettaja
Edeltävät opinnot
Opiskelijalta edellytetään riittävät tiedot bio- ja orgaanisesta kemiasta.

Yleiskuvaus

Marjojen, hedelmien, maustekasvien ja muiden kasviperäisten elintarvikkeiden aromi- ja flavoriaineet

Osaamistavoitteet

Opiskelija hallitsee aromiin, flavoriin ja makuun vaikuttavien sekundaarimetaboliittien esiintymisen, kemiallinen koostumuksen ja biosynteesit. Opiskelija ymmärtää tärkeimpien kasviperäisten elintarvikkeiden aistittavaan laatuun vaikuttavien yhdisteryhmien ominaispiirteet ja niiden yhteyden ihmisen aistimukseen.

Sisältö

Marjojen, hedelmien ja vihannesten makuun ja hajuun vaikuttavilla yhdisteillä on keskeinen merkitys tuotteiden käytön kannalta. Näillä yhdisteillä on usein myös muita biologisia vaikutuksia. Aromi- ja flavoriaineiden muodostuminen ja muuntuminen ovat useimmiten biokemiallisten ja kemiallisten reaktioiden yhteistulosta. Kurssilla tarkastellaan eri raaka-aineiden ja tuotteiden kemiallista koostumusta, muodostumista, vaikutuksia ja analytiikkaa.

Toteutustavat

Luennot, luennoilla ohjatut tehtävät, seminaariesitys ja abstrakti

Opetuskieli

suomi, englanti

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Osallistuminen luennoille, seminaariesityksen pitäminen ja abstraktin palauttaminen, kirjallinen/sähköinen tentti.

Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
Elintarviketieteiden tohtoriopiskelijat

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

Luennoidaan parittoman vuoden syksyllä.

Luennoidaan seuraavan kerran syksyllä 2017.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Luennoilla jaettava kirjallinen/elektroninen materiaali, saatavilla myös moodlessa. Opetus tukeutuu mm. Damodaran et al. (toim.) (2008) Food Chemistry, Chapter 10 Flavors; Schieberle & Engel (toim.) (2002) Frontiers of Flavor Science; Velišek & Cejpek (2008) Biosynthesis of Food Components; Attokaran (toim.) (2011) Natural Food Flavors and Colorants.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Biokemian laitos
Pakolliset syventävät opinnot (Elintarvikekemia)
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Biokemian laitos
Opintokokonaisuudet
MDP in Digital Health and Life Sciences