Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
FOOD3831 Elintarvikkeiden tuoteturvallisuus 5 op
Vastuutaho
Elintarvikekemia
Vastuuhenkilö
Kaisa Linderborg

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää, mitä tarkoitetaan elintarvikkeiden turvallisuudella. Opiskelija on tietoinen elintarvikeketjua ja elintarvikealan toimijoita koskevasta lainsäädännöstä ja toimenpiteistä, joilla tuotteiden ja tuotannon lainmukaisuus sekä kemiallinen, teknologinen ja hygieeninen laatu ja turvallisuus taataan. Opiskelija löytää itse ajantasaisen elintarvikelainsäädännön ja osaa soveltaa sitä.

Sisältö

Elintarvikelainsäädäntö ja muut toimijoita koskevat ohjeistot ja säännöt. Codex Alimentarius. Elintarvikehygienia. Hygieniaosaaminen. Riskinkartoitus. HACCP. Omavalvonta. Viranomaisvalvonta.

Toteutustavat

Harjoitustyö(t) ja Luento-/oppimispäiväkirja. Luentoja, verkkotehtäviä sekä kirjallisia ja suullisia esityksiä.

Opetuskieli

suomi, englanti

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Harjoitustyö(t)
 • suomeksi
Luento- / oppimispäiväkirja
 • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
 • suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Harjoitustyö(t)
 • englanniksi
Luento- / oppimispäiväkirja
 • englanniksi
Osallistuminen opetukseen
 • englanniksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

Luennoidaan parittomien vuosien keväällä. Seuraavan kerran keväällä 2017.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Luentomateriaali ja muu jaettava aineisto Moodle 2 -alustalla. Lainsäädäntö ja viranomaisten ohjeistus julkisesti saatavilla internetissä.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Biokemian laitos
Pakolliset syventävät opinnot (Elintarvikekemia)
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Biokemian laitos
Opintokokonaisuudet
MDP in Digital Health and Life Sciences