Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Opinto-oppaat » Luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunta » Biokemian laitos » Pakolliset syventävät opinnot
FOOD8814 Massaspektrometrian sovelluksia elintarvikekemiassa 3 op
Vastuutaho
Elintarvikekemia
Vastuuhenkilö
Jukka-Pekka Suomela

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää nykyaikaisten massaspektrometristen menetelmien perusteet ja niiden soveltuvuuden elintarviketieteelliseen tutkimukseen. Hän ymmärtää myös käytännön tasolla elintarvikekemian osaston massaspektrometrien peruskäytön.

Sisältö

Kurssilla tutustutaan erilaisiin ionisointi- ja analyysitekniikoihin. Kromatografia-massaspektrometrikombinaatioita tarkastellaan käytännön tutkimussovellusten kautta. Kurssilla esitellään monipuolisesti massaspektrometrian käyttöä elintarvikeanalytiikassa ja kliinisessä ravitsemustutkimuksessa. Eri MS-laitteistojen käyttöä demonstroidaan ja harjoitellaan.

Opetuskieli

suomi, englanti

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Harjoitustyö(t)
 • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
 • suomeksi
Kirjallinen tentti
 • suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Harjoitustyö(t)
 • englanniksi
Osallistuminen opetukseen
 • englanniksi
Kirjallinen tentti
 • englanniksi

Ennakkotehtävä

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

Kurssi järjestetään joka toinen vuosi, parillisen vuoden syksyllä

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Luentomoniste ja  erikseen osoitettavaa julkaisumateriaalia. Taustakirjallisuus: Downard, K. (2004). Mass Spectrometry – A Foundation Course; Fay L.B. and Kussmann M. (eds.) (2010). Mass Spectrometry and Nutrition Research; Karasek, F.S. and Chement, R. (1988). Basic Gas Chromatography – Mass spectrometry; Ketola R. ym. (toim.) (2010). Massaspektrometrian perusteet.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Biokemian laitos
Pakolliset syventävät opinnot (Elintarvikekemia)

Avoimet kurssi-ilmoittautumiset

29.8.2019 - 17.11.2019
2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Biokemian laitos
Opintokokonaisuudet
MDP in Digital Health and Life Sciences