Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Opinto-oppaat » Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta » Biokemian laitos » Pakolliset syventävät opinnot
BKEM3770 Bioinformatiikkaa biokemisteille, luennot 1 op
Vastuutaho
Biokemia
Vastuuhenkilö
Pekka Rappu

Osaamistavoitteet

Osaa muodostaa yleiskuvan bioinformatiikan soveltamisesta biotieteissä

Sisältö

Sekvenssianalyysi, geeniekspressiodatan kerääminen ja analysointi, geenilistojen analysointi

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Luento- / oppimispäiväkirja
  • suomeksi

Osallistuminen luennoille sekä luentopäiväkirjan hyväksytty suorittaminen

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

Ylemmän tutkinto-ohjelman 1. vuoden kevät, 3. periodi.

Jos opiskelija suorittaa myös harjoitustyöt (BKEM3771), luentokurssi suositellaan suoritettavaksi niiden yhteydessä.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Luennoitsijoiden esitysmateriaali

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Biokemian laitos
2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Biokemian laitos
Opintokokonaisuudet
MDP in Digital Health and Life Sciences