Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Opinto-oppaat » Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta » Biokemian laitos » Pakolliset syventävät opinnot
BKEM3771 Bioinformatiikkaa biokemisteille, harjoitustyöt 2 op
Vastuutaho
Biokemia
Vastuuhenkilö
Pekka Rappu

Osaamistavoitteet

Osaa käyttää ja etsiä bioinformatiikan työkaluja tutkimukseen liittyvien ongelmien ratkaisemiseksi.

Sisältö

Sekvenssianalyysi, sekvenssihomologien haku, monisekvenssirinnastus, geeni- ja proteiinilistojen analysointi, molekyylibiologiassa käytetyt bioinformatiikan työkalut.

Toteutustavat

Harjoitustyöt sisältävät sekä lähiopetuksena että etäopetuksena tehtäviä tietokoneharjoituksia.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi

Tietokoneharjoitukset ja kotitehtävät

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

Ylemmän tutkinto-ohjelman 1. vuoden kevät, 3. periodi.

Etusijalla ovat opiskelijat, joille harjoitustyöt kuuluvat pakollisiin opintoihin. Kurssi suositellaan suoritettavaksi "Bioinformatiikkaa biokemisteille" luentojen (BKEM3770) yhteydessä.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Harjoitustyömoniste, tietokoneohjelmat, internetistä löytyvät palvelut

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Biokemian laitos
2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Biokemian laitos
Opintokokonaisuudet
MDP in Digital Health and Life Sciences