Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Opinto-oppaat » Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta » Biokemian laitos » Pakolliset syventävät opinnot
KABI5100 Erikoistyö ja seminaari 35 op
Vastuutaho
Molekulaarinen kasvibiologia
Vastuuhenkilö
Eevi Rintamäki

Osaamistavoitteet

Opiskelija perehtyy tieteellisen tutkimuksen periaatteisiin: hän osaa tehdä tieteelliset kriteerit täyttävän koesuunnitelman, ohjatusti toteuttaa tutkimukseen liittyvät laboratoriotyöt ja kriittisesti analysoida tulokset. Hän kykenee laatimaan kirjallisen raportin saamistaan tuloksista, suullisesti esittämään tutkimuksensa tavoitteet ja tulokset laajalle kuulijakunnalle ja vastaamaan tutkimukseen liittyviin kysymyksiin.

Sisältö

Erikoistyö on ohjaajan valvonnassa tehty noin viiden kuukauden mittainen intensiivinen tutkimustyö. Erikoistyönsä tulokset opiskelija esittää julkisesti tavoilla, jotka ovat käytössä tieteellisissä kokouksissa.

Opetuskieli

suomi, englanti

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Seminaari
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Osallistuminen tutkimuksen suunnitteluun ja toteuttamiseen sekä käytettyjen menetelmien, tulosten ja johtopäätösten kirjaaminen. Kokeellisesta työstä laaditaan raportti (noin viisi sivua), lyhennelmä eli abstrakti, tieteellinen juliste eli posteri ja tiivis, 20 min pituinen suullinen esitelmä, joka esitetään Nuoret-tutkijat -tapahtumassa. Kurssin suorittaminen edellyttää aktiivista (läsnäolo 2/3 seminaariesityksistä) osallistumista viikon kestävään Nuoret tutkijat -tapahtumaan. Seminaarien kuuntelua suositellaan myös erikoistyötään aloittaville opiskelijoille.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Biokemian laitos
Opintokokonaisuudet
MDP in Digital Health and Life Sciences