Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Opinto-oppaat » Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta » Biokemian laitos » Pakolliset syventävät opinnot
KABI5101 Pro gradu tutkielma (molekulaarinen kasvibiologia) 20 op
Vastuutaho
Molekulaarinen kasvibiologia
Vastuuhenkilö
Eevi Rintamäki

Osaamistavoitteet

Pro gradu tutkielman kirjoitettuaan opiskelija osaa etsiä ja analysoida tieteellistä tietoa. Opiskelija myös osaa esittää oman tutkimusaineistonsa kirjallisesti tieteellisten periaatteiden mukaisesti sekä kriittisesti vertailla omia ja julkaistuja tutkimuksen tuloksia keskenään.

Sisältö

Perehtyminen tutkielman aiheeseen liittyvään kirjallisuuteen, kokeellisen työn ja sen tulosten tiivistäminen julkaisutyyppiseksi kokonaisuudeksi ja tutkielman kirjoittaminen. Tutkielman ohjeellinen laajuus on 60-70 sivua. Tutkielman aiheesta kirjoitetaan kypsyysnäyte, jonka tarkistaa linjan professori.

Toteutustavat

Itsenäisesti laadittu kirjallinen työ

Opetuskieli

suomi, englanti

suomi tai muu professorin kanssa sovittu kieli

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Tutkielma / opinnäytetyö
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Tutkielman laatiminen

Arviointi

Approbatur-laudatur.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Biokemian laitos
Opintokokonaisuudet
MDP in Digital Health and Life Sciences