Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Opinto-oppaat » Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta » Biokemian laitos » Valinnaiset pääaineen opinnot
BKEM9510 Immunologian harjoitustyöt 2 op
Vastuutaho
Biokemia
Vastuuhenkilö
Jari Nuutila
Edeltävät opinnot
Pakolliset edeltävät opinnot: BKEM3547 Immunologian menetelmät, BKEM3748 Immunologian perusteet

Osaamistavoitteet

Perehdyttää opiskelija liukoisten antibakteeristen yhdisteiden toimintaan.

Sisältö

Työn tarkoitus on selvittää antibioottisen yhdisteen antimikrobiaalista (= tappo) vaikutusta Escherichia coli K12 soluja kohtaan. Tappoa seurataan mittaamalla elävän E.colin tuottaman bioluminesenssisignaalin vähenemistä luminometrisesti. Soluseinän permeabiliteetin lisääntymistä mitataan lisäksi virtaussytometrisesti.

Toteutustavat

Laboratorioharjoitustyöt ohjeen mukaan

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Hyväksytty työselostus

Arviointi ja arviointiperusteet

Hyväksytty/hylätty.
Työselostus

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Työohje

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Biokemian laitos
2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Biokemian laitos
Opintokokonaisuudet
MDP in Digital Health and Life Sciences