Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Opinto-oppaat » Luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunta » Biokemian laitos » Valinnaiset pääaineen opinnot
BKEM3123 Ympäristö- ja soveltavan mikrobiologian perusteet 2 op
Vastuutaho
Biokemia
Vastuuhenkilö
Jarmo Niemi

Osaamistavoitteet

Tutustuttaa opiskelijat ympäristö- ja soveltavan mikrobiologian peruskäsitteisiin.

Sisältö

Mikrobiekologian perusteet, vesistöjen ja maaperän mikrobitoiminta, elintarvikkeiden ja teollisen biotekniikan mikrobiologia, ympäristönhuollon soveltava mikrobiologia.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Itseopiskelu ja tentti. Tentin ottaa vastaan biokemian lehtori Jarmo Niemi.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Esim. oppikirja Willey, Sherwood, Woolverton: Prescott’s Microbiology, 8. painos, luvut 26-29, 40-42 tai vastaava teos sopimuksen mukaan.


Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Biokemian laitos
2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Biokemian laitos
Opintokokonaisuudet
MDP in Digital Health and Life Sciences