Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
FOOD3836 Hyöty- ja/tai haittamikrobit elintarvikkeissa 1–3 op
Vastuutaho
Elintarvikekemia
Vastuuhenkilö
Kaisa Linderborg (koordinaattori)

Osaamistavoitteet

Opiskelija tietää, mitä hyöty/haittamikrobeja erilaisissa elintarvikkeissa esiintyy ja miten niiden elinolosuhteita voidaan säädellä muuttamalla elintarvikkeiden kemiallista koostumusta ja elintarviketeknologisin menetelmin.

Sisältö

Vaihtuva-alainen opintojakso. Elintarvikkeiden ominaisuudet, jotka edistävät tai hidastavat mikrobien kasvua sekä näiden ominaisuuksien muokkaaminen. Tyypillisimmät hyöty- ja/tai haittamikrobit. Hyötymikrobien käyttö elintarvikkeiden prosessoinnissa ja/tai haittamikrobien kasvun ja esiintymisen estämisen ja vähentämisen keinot.

Opetuskieli

suomi, englanti

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Luennolle osallistuminen sekä kotitehtävien ja muiden tehtävien hyväksytty suorittaminen.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
Itsenäisen kotitehtävän perusteella

Suositellut suoritusajankohdat

Kurssia ei välttämättä luennoida vuosittain.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Biokemian laitos
Valinnaiset pääaineen opinnot (Elintarvikekemia)
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Biokemian laitos
Opintokokonaisuudet
MDP in Digital Health and Life Sciences