Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
FOOD2106 Molekulaaristen elintarviketieteiden tutkimusseminaarin seuraaminen 1–2 op
Vastuutaho
Elintarvikekemia
Vastuuhenkilö
Yliopisto-opettaja

Osaamistavoitteet

Seminaariesitysten kuuntelu tutustuttaa opiskelijan elintarvikekemian ja elintarvikekehityksen oppiaineissa tehtävään tutkimukseen. Opiskelija saa uusia näkökulmia alan tutkimuksen teoreettiseen taustaan ja pystyy samalla syventämään asiantuntijuuttaan. Seminaarit myös tarjoavat mahdollisuuden keskusteluun ja kontaktien luomiseen.

Sisältö

Perustutkinto-opiskelijoiden, jatko-opiskelijoiden ja muiden tutkijoiden pitämät seminaariesitykset elintarvikekemian ja elintarvikekehityksen tutkimuksen erityisalueista, aiheina mm. lipidien kemia ja biokemia, marjojen sekundaarimetaboliittien kemia ja toiminta, flavorikemia ja aistiminen. Myös vierailevat tutkijat kertovat tutkimusalastaan.

Opetuskieli

englanti, suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • englanniksi

Seminaariesitykset

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

Seminaareja pidetään lukuvuoden aikana n. kerran kuukaudessa, ja osallistuminen kahdeksaan seminaariin on edellytyksenä yhden opintopisteen saamiselle.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Biokemian laitos
Valinnaiset pääaineen opinnot (Elintarvikekemia)
Biokemian laitos
Opintokokonaisuudet
MDP in Digital Health and Life Sciences