Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
FOOD8903 Työharjoittelu 2–4 op
Vastuutaho
Elintarvikekemia
Vastuuhenkilö
Jukka-Pekka Suomela

Osaamistavoitteet

Asiantuntijuuden syventyminen tutustumalla elintarvikekemistin työnkuvaan tutkijana tai muussa elintarvikekemiaan liittyvässä työtehtävässä.

Sisältö

Käytännön työharjoittelu

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Työharjoittelu
  • suomeksi

Opintoihin ei sisälly pakollista työharjoittelua. Harjoittelu on kuitenkin erittäin suotavaa. Harjoittelun voi sisällyttää valinnaisiin pääaineen syventäviin opintoihin maksimimäärän ollessa 4 op. Neljä harjoitteluviikkoa vastaa kahta opintopistettä. Tutkintoon voi sisällyttää maksimissaan 7 op työharjoittelua. Työn sopivuudesta opinnoiksi on hyvä neuvotella etukäteen yliopistonlehtorin kanssa. Jos harjoittelu suoritetaan muualla kuin laitoksella, tulee siitä kirjoittaa raportti, joka jätetään yliopistonlehtorille.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Lisätietoja

Kohderyhmä: tutkinto-ohjelman opiskelijat

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Biokemian laitos
Valinnaiset pääaineen opinnot (Elintarvikekemia)
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Biokemian laitos
Opintokokonaisuudet
MDP in Digital Health and Life Sciences