Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Opinto-oppaat » Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta » Biokemian laitos » Valinnaiset pääaineen opinnot
KABI5050 Työharjoittelu 4 op
Vastuutaho
Molekulaarinen kasvibiologia
Vastuuhenkilö
Eevi Rintamäki

Osaamistavoitteet

Opiskelija on saanut kokemusta tutkimusalan asiantuntija- tai tutkimustehtävissä toimimisesta.

Sisältö

Työharjoittelun voi suorittaa yliopistojen tutkimusprojekteissa tai yliopiston ulkopuolisissa työpaikoissa. Harjoittelusta sovitaan maisteriopintojen vastuuprofessorin kanssa ennen harjoittelun aloittamista.

Toteutustavat

Itsenäinen työskentely.

Opetuskieli

suomi, englanti

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Työharjoittelu
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Työharjoittelu ja lyhyt raportti. Työharjoittelusta laaditaan raportti, jonka vastuuprofessori hyväksyy. Maisteriohjelman opintoihin ei sisälly pakollista työharjoittelua, mutta se on kuitenkin erittäin suotavaa. Harjoittelun voi sisällyttää valinnaisiin syventäviin opintoihin maksimimäärän ollessa 4 op. Neljä harjoitteluviikkoa vastaa kahta opintopistettä.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

Työharjoittelu suositellaan suorittavan pääasiallisesti kesäaikana.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Biokemian laitos
Opintokokonaisuudet
MDP in Digital Health and Life Sciences