Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Opinto-oppaat » Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta » Biokemian laitos » Valinnaiset pääaineen opinnot
BKEM3752 Entsyymi- ja proteiinikemian harjoitustyöt 6 op
Vastuutaho
Biokemia
Vastuuhenkilö
yliopisto-opettajat
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Pakolliset edeltävät opinnot: 150 opintopistettä biokemian LuK-tutkintoon soveltuvia opintoja, sisältäen BKEM3758 Biokemian harjoitustyöt Proteiinien rakenne ja toiminta I & II (BKEM1100/1101) vähintään kuunneltu.

Osaamistavoitteet

Opiskelija hallitsee entsyymi- ja proteiinikemian tutkimusmenetelmien teoreettisen taustan ja osaa soveltaa teoriaa käytäntöön. Opiskelija osaa esittää tuloksia tieteellisellä tavalla ja pystyy tulkitsemaan tuloksia kriittisesti.

Sisältö

Menetelmällisesti kurssilla perehdytään mm. rekombinanttiproteiinien tuottamiseen ja puhdistamiseen, entsyymikinetiikkaan ja proteiinien kolmiulotteisten rakenteiden tarkasteluun ja tulkitsemiseen.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Harjoitustöistä kirjoitetaan työselostus.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
Työselostus

Suositellut suoritusajankohdat

Ylemmän tutkinto-ohjelman 1. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Harjoitustyömonisteet ja alkuperäiset tutkimusjulkaisut.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Biokemian laitos
2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Biokemian laitos
Opintokokonaisuudet
MDP in Digital Health and Life Sciences