Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Opinto-oppaat » Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta » Biokemian laitos » Valinnaiset pääaineen opinnot
BKEM1038 Molekulaarinen solubiologia 6 op
Vastuutaho
Biokemia
Edeltävät opinnot
Pakolliset edeltävät opinnot: SOMO1011 Solubiologian luennot

Osaamistavoitteet

Hallita molekulaariseen solubiologiaan liittyvät keskeiset molekyylit ja mekanismit niin, että pystyy muodostamaan omaksutun tiedon pohjalta kokonaiskuvan tumallisen solun toiminnasta.

Sisältö

Kurssilla syvennetään solubiologian luennot -kurssilla (SOMO 1011) hankittuja perustietoja ja tutustutaan tumallisten solujen rakenteeseen, soluväliaineeseen, rakkulaliikenteeseen,
signaalinvälitysmekanismeihin, solusyklin ja solukuoleman säätelyyn, solujen erilaistumiseen sekä molekulaariseen syöpäbiologiaan.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Kirjallinen tentti 1: BKEM1040 Molekulaarinen solubiologia 1
Kirjallinen tentti 2: BKEM1041 Molekulaarinen solubiologia 2

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
Tentti, joka arvioidaan asteikolla 1-5. Tentissä on kolme esseekysymystä (max. 10 pistettä). Hyväksytty suoritus edellyttää 15/30 pistettä. Kurssi on tentittävä kahdessa osassa.

Suositellut suoritusajankohdat

Ylemmän tutkinto-ohjelman 1. vuoden syksy ja kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Bruce Alberts, Alexander Johnson, Julian Lewis, David Morgan, Martin Raff, Keith Roberts, Peter Walter: Molecular Biology of the Cell, Garland Science, 6. painos, 2014. Luentojen power-point - esitykset ovat nähtävissä Moodlessa.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Biokemian laitos
2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Biokemian laitos
Opintokokonaisuudet
MDP in Digital Health and Life Sciences