Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Opinto-oppaat » Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta » Biokemian laitos » Harjoitustyö kasvibiologisessa tutkimusryhmässä
KABI5001 Harjoitustyö kasvibiologisessa tutkimusryhmässä 1 8 op
Vastuutaho
Molekulaarinen kasvibiologia
Vastuuhenkilö
Tutkimusryhmät, koordinointi Eevi Rintamäki

Osaamistavoitteet

Harjoitustyön jälkeen opiskelija ymmärtää tutkimusryhmän toimintatavat ja käytänteet: miten päivittäinen laboratoriotyö suunnitellaan ja toteutetaan, miten työpäiväkirjaa pidetään ja miten kokeellisista tuloksista raportoidaan sekä suullisesti että kirjallisesti tiimin muille jäsenille. Hän oppii tutkimusprojektin käyttämiä menetelmiä ja työturvallisuuteen liittyä asioita.

Sisältö

Neljän viikon mittainen itsenäinen harjoitustyö. Opiskelija osallistuu tutkimusryhmän työhön:
projektipalaverit, tutkimuksen suunnittelu ja laboratoriotyöskentely. Laboratoriotyö on ohjattua tutkimustyötä, jossa perehdytään projektin käyttämiin tutkimusmenetelmiin. Jos opiskelija suorittaa kaksi harjoitustyöjaksoa, ne tehdään eri tutkimusprojekteissa ja lisäksi eri aihepiiristä kuin erikoistyö.

Toteutustavat

Ohjattua tutkimustyöskentelyä.

Opetuskieli

suomi, englanti

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Harjoittelusta laaditaan kirjallinen raportti, jossa esitetään tutkimuksen keskeisimmät tavoitteet ja tulokset

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

Opiskelija voi tehdä harjoitustyöt itselleen sopivana aikana joko syys- tai kevätlukukaudella tai kesällä.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Biokemian laitos
Opintokokonaisuudet
MDP in Digital Health and Life Sciences