Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Opinto-oppaat » Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta » Biokemian laitos » Molekulaarisen kasvibiologian syventäviä kursseja
KABI5010 Molekulaarisen kasvibiologian syventävä kurssi 1 3 op
Vastuutaho
Molekulaarinen kasvibiologia
Vastuuhenkilö
Eevi Rintamäki (koordinointi)

Yleiskuvaus

Syventäväksi kurssiksi voi valita eri aihepiirejä käsitteleviä kursseja vuosittaisesta molekulaarisen kasvibiologian opetustarjonnasta. Kursseilla, jotka toteutetaan vuosittain/joka toinen vuosi, on oma opintojaksokoodinsa (katso valinnaiset pääaineen syventävät kurssit). Opintojaksoon hyväksytään myös muissa yliopistoissa tai ulkomailla järjestettäviä kursseja, jotka on sovittava etukäteen vastuuprofessorin kanssa.

Osaamistavoitteet

Opiskelija saavuttaa valmiuden itsenäiseen tieteelliseen tutkimustyöhön käyttäen moderneja laboratoriomenetelmiä sekä kykenee etsiä, omaksua, arvioida ja tuottaa tieteellistä tekstiä.

Sisältö

Järjestettävät kurssit liittyvät läheisesti molekulaarisen kasvibiologian tutkimusryhmien tutkimukseen ja niiden tarkoituksena on tutustua uusimpiin tutkimustuloksiin ja menetelmiin tietyllä erikoisalalla. Opintokokonaisuudet koostuvat luennoista, seminaareista ja/tai harjoitustöistä. Järjestettävät kurssit liittyvät esim. fotosynteesiin, bioenergiaan, kasvien ja syanobakteerien ympäristöön sopeutumisen molekyylitason mekanismeihin, geenin säätelyn mekanismeihin, kasvi/mikrobi vuorovaikutussuhteisiin, erikoismenetelmiin (esim. genomiikka ja proteimiikka) sekä bioinformatiikkaan. Erityinen painopiste on moderneissa laboratoriomenetelmissä.

Toteutustavat

Osallistuminen opetukseen, joka koostuu luennoista ja seminaareista tai harjoitustöistä

Opetuskieli

suomi, englanti

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Kirjallinen tentti tai kirjallinen/suullinen esitys tai harjoitustyöselostus.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
Numeroilla 1-5 tai Hyväksytty/Hylätty

Lisätietoja

Opintokokonaisuus muodostuu vuosittain vaihtelevista erikoiskursseista, jotka koostuvat luennoista, seminaareista ja/tai harjoitustöistä.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Biokemian laitos
Opintokokonaisuudet
MDP in Digital Health and Life Sciences