Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
BKEM3111 Aineopintojen lopputentti 9 op
Vastuutaho
Biokemia
Vastuuhenkilö
Pekka Rappu
Edeltävät opinnot
Suositeltavat opinnot: biokemian perus- ja aineopinnot

Osaamistavoitteet

Osaa biokemian keskeisten osa-alueiden tärkeimmät toiminnot ja periaatteet

Sisältö

Biokemialliset vuorovaikutukset, bioenergetiikka, metabolia ja geneettisen informaation reitit

Toteutustavat

Kirjan itseopiskelu

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Tentin voi suorittaa yhdessä, kahdessa tai kolmessa osassa [Kahdessa osassa: Osa 1/2, kappaleet 11-19 (5 op) ja osa 2/2, kappaleet 20-28 (4 op). Kolmessa osassa: Osa 1/3 kappaleet 11-16 (3 op), osa 2/3 kappaleet 17-22 (3 op) ja osa 3/3 kappaleet 23-28 (3 op)]. Tenttiin ilmoittautumisen yhteydessä on valittava, minkä osatentin aikoo suorittaa.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

Heti biokemian perus- ja aineopintojen jälkeen

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Nelson, D.L. & Cox, M.M: Lehninger Principles of Biochemistry (5. tai 6. painos) kappaleet 11-28. Tenttiin ilmoittautumisen yhteydessä on ilmoitettava, minkä painoksen mukaan tentin suorittaa.  

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Biokemian laitos
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Biokemian laitos
Opintokokonaisuudet
MDP in Digital Health and Life Sciences