Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Opinto-oppaat » Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta » Biokemian laitos » BKEM - Biokemian kurssikuvaukset
BKEM5112 Biotekniikka 3 2 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee yleisimmin käytettyjen rekombinanttiproteiinien ekspressiosysteemien toimintaperiaatteet ja hänellä on ymmärtämys näiden menetelmien eduista ja puutteista. Opiskelija hahmottaa rekombinanttiproteiinien tuottoon liittyvää ongelmatiikkaa ja ymmärtää eri ekspressiosysteemien sovellusmahdollisuudet. Opiskelija tuntee keskeisimmät proteiininmuokkausmenetelmät ja strategiat sekä ymmärtää proteiinienmuokkaustekniikoiden tärkeimmät sovellusmahdollisuudet.

Sisältö

Kurssi tutustuttaa menetelmiin, joilla tuotetaan rekombinanttiproteiineja (ekspressiosysteemit) ja joilla proteiinien ominaisuuksia voidaan muokata (proteiininmuokkaustekniikat). Kurssilla perehdytään keskeisimpien ekspressiosysteemien ja muokkaustekniikoiden toimintaperiaatteisiin ja sovellusmahdollisuuksiin.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

3. vuoden syksy

Lisätietoja

Kurssi opetetaan ensimmäisen kerran lukuvuonna 2018 - 2019.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Tulevaisuuden teknologioiden laitos
Biokemian laitos
2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Biokemian laitos
Opintokokonaisuudet
MDP in Digital Health and Life Sciences