Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Opinto-oppaat » Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta » Biokemian laitos » BKEM - Biokemian kurssikuvaukset
BKEM5113 Biotekniikka 4 3 op
Vastuutaho
Biokemia
Edeltävät opinnot
Pakolliset edeltävät opinnot: osallistuminen Biotekniikka 2 -kurssille

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija on kerryttänyt merkittävästi valmiuksia itsenäiseen laboratoriotyöskentelyyn tutustuttuaan käytännön tasolla koesuunnitteluun, biotekniikan menetelmiin ja laitteisiin. Lisäksi opiskelija on omaksunut tutkimustulosten raportoinnissa käytettävän tieteellisen ilmaisutyylin perusteet.

Sisältö

Biotekniikan harjoitustyö: Diagnostisen immunomäärityksen suunnittelu ja toteutus.
Opiskelijat perehtyvät itsenäisesti pienryhmissä immunomäärityksen toimintaan ja pohtivat sen optimointimahdollisuuksia. Opiskelijat esittelevät havaintonsa seminaariesityksinä, joiden jälkeen keskustellaan työn sisällöstä yhdessä.
Suunnittelun pohjalta suoritetaan immunomääritys laboratoriossa. Opetellaan tulosten analysointi, käsittely ja tulkinta.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

3. vuoden syksy

Kurssi opetetaan ensimmäisen kerran lukuvuonna 2018 - 2019.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Tarvittava materiaali (alkuperäiset tutkimusjulkaisut ja harjoitustyöohje) jaetaan opiskelijoille kurssin alussa.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Biokemian laitos
2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Biokemian laitos
Opintokokonaisuudet
MDP in Digital Health and Life Sciences