Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Opinto-oppaat » Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta » Biokemian laitos » BKEM - Biokemian kurssikuvaukset
BKEM3624 Geeniteknologian harjoitustyöt 2 op
Vastuutaho
Biokemia
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Pakolliset edeltävät opinnot: KABI1011 Molekyylibiologian perusteet

Osaamistavoitteet

Hallita rekombinantti-DNA -tekniikan perusmenetelmät.

Sisältö

mm. PCR-avusteinen kloonaus, restriktioentsyymien käyttö, ligaatio, agaroosigeelielektroforeesi.

Toteutustavat

Osallistuminen harjoitustöihin ja luennoille, läsnäolo pakollinen

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Osallistuminen harjoitustöihin ja luennoille, työselostus

Tutkinto-ohjelman omille opiskelijoille.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
kurssin arvosana määräytyy työselostuksen perusteella

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Harjoitustyömoniste

Lisätietoja

Kurssi opetetaan viimeisen kerran syksyllä 2016.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Biokemian laitos
2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Biokemian laitos
Opintokokonaisuudet
MDP in Digital Health and Life Sciences