Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Opinto-oppaat » Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta » Biokemian laitos » BKEM - Biokemian kurssikuvaukset
BKEM5000 Avaimet biokemian opiskeluun 1 op
Vastuutaho
Biokemia
Vastuuhenkilö
yliopisto-opettajat

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää opintojen rakenteen ja osaa tehdä itselleen henkilökohtaisen opintosuunnitelman. Opiskelija saa käsityksen tieteenalan monimuotoisuudesta ja tutustuu opetuksessa ja tutkimuksessa käytettäviin tiloihin (laboratoriot, ja muut opetuksessa käytettävät työtilat).

Sisältö

Biokemian laitoksen opetuksen ja tutkimuksen esittely, HOPSin teko, opettajatuutorointi. Vain biokemian tutkinto-ohjelman uusille opiskelijoille.

Toteutustavat

Luennot, harjoitustyöt, HOPSin teko ja opettajatuutorin tapaamiset.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Pakollinen läsnäolo kurssilla.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Biokemian laitos
2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Biokemian laitos
Opintokokonaisuudet
MDP in Digital Health and Life Sciences