Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Opinto-oppaat » Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta » Biokemian laitos » BKEM - Biokemian kurssikuvaukset
BKEM1029 Harjoitustyö biokemian tutkimusryhmässä II 8 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija hallitsee itsenäisen työskentelyn ja tutustuu biokemian tutkimuksessa käytettäviin menetelmiin.

Sisältö

Neljän viikon mittainen itsenäinen harjoitustyö, jossa tutustutaan tutkimusryhmien käyttämiin tutkimustekniikoihin.

Toteutustavat

Syventävien opintojen harjoitustyöt koostuvat kahdesta neljän viikon pituisesta työstä, jotka tehdään ennen erikoistyötä ja eri tutkimusryhmissä kuin erikoistyö. Opiskelija voi tehdä harjoitustyöt itselleen sopivana aikana heti kun entsyymi- ja proteiinikemian harjoitustyöt ja molekulaarisen solubiologian harjoitustyöt on suoritettu. Ennen töiden aloittamista on otettava yhteyttä yliopistonlehtori Mikko Metsä-Ketelään.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Neljän viikon pituinen laboratoriotyöjakso ja kirjallinen raportti tehdystä työstä ja/tai tulosten esittäminen tutkimusryhmälle.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

Ylemmän tutkinto-ohjelman 1. vuoden kevät

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Biokemian laitos
2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Biokemian laitos
Opintokokonaisuudet
MDP in Digital Health and Life Sciences