Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Opinto-oppaat » Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta » Biokemian laitos » BKEM - Biokemian kurssikuvaukset
BKEM5121 Immunologia - käytäntö 2 op
Vastuutaho
Biokemia
Vastuuhenkilö
Jari Nuutila
Edeltävät opinnot
Pakolliset edeltävät opinnot: Proteiinit ja entsyymit 10 op, Kemian perusopinnot 25 op.

Osaamistavoitteet

Perehdyttää opiskelija immunologisiin perustyömenetelmiin.

Sisältö

Työn tarkoitus on selvittää opiskelijan omasta verinäytteestä seerumin komplementtiaktiivisuus seuraamalla elävän E.colin tuottaman bioluminesenssisignaalin vähenemistä luminometrisesti. Lisäksi tutustutaan erilaisiin valkosolujen eristysmenetelmiin, sekä mitataan neutrofiilien fagosytoositehokkuutta kemiluminesenssitekniikalla. Fluoresenssileimattuja reseptorispesifisiä monoklonaalisia vasta-aineita hyödyntäen suoritetaan virtaussytometrinen valkosolujen immunofenotyypitys, jonka tuloksia käytetään eri valkosolualapopulaatioiden identifiointiin ja keskinäisten määräsuhteiden selvittämiseen (=valkosolujen erittelylaskenta/diffi).

Toteutustavat

Osallistuminen samanaikaisesti Immunologia - teoria -kurssille.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi

Työselostus.

Tutkinto-ohjelman omille opiskelijoille.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

Kurssi tulee kiinteäksi osaksi Immunologia - teoria -kurssin luentoja syksystä 2018 lähtien.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Työohje

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Biokemian laitos
2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Biokemian laitos
Opintokokonaisuudet
MDP in Digital Health and Life Sciences