Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Opinto-oppaat » Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta » Biokemian laitos » BKEM - Biokemian kurssikuvaukset
BKEM5120 Immunologia - teoria 4 op
Vastuutaho
Biokemia
Vastuuhenkilö
Jari Nuutila
Edeltävät opinnot
Suositeltavat edeltävät opinnot: Solu ja biomolekyylit, Proteiinit ja entsyymit

Osaamistavoitteet

Perehdyttää opiskelija immunologian perusmekanismeihin.

Sisältö

Opintojakso kuvaa immuunijärjestelmän sekä sellulaaristen että liukoisten tekijöiden rakennetta, toimintaa ja säätelyä eli miten vieras rakenne erotetaan isännän omista rakenteista ja miten vierasta rakennetta kohtaan syntyy puolustusvaste ja immunologinen muisti.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

3. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Luentomoniste (Moodle) tai vastaava alue erikseen sovittavasta oppikirjasta.

Lisätietoja

Kurssi luennoidaan ensimmäisen kerran syksyllä 2018.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Biokemian laitos
Biokemian laitos
2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Biokemian laitos
Opintokokonaisuudet
MDP in Digital Health and Life Sciences