Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Opinto-oppaat » Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta » Biokemian laitos » BKEM - Biokemian kurssikuvaukset
BKEM3547 Immunologian menetelmät 2 op
Vastuutaho
Biokemia
Vastuuhenkilö
Jari Nuutila
Edeltävät opinnot
Suositeltavat edeltävät opinnot: BKEM3748 Immunologian perusteet

Osaamistavoitteet

Perehdyttää opiskelija immunologisiin tutkimusmenetelmiin.

Sisältö

Erilaiset sekä synnynnäisen että hankitun immuniteetin tutkimukseen käytettävät tekniikat. Immunomääritykset. Monoklonaaliset vasta-aineet.

Toteutustavat

Luentomoniste tai sopimuksen mukaan vastaavat oppikirjan sivut

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
Arvosanan 1 saa, jos vastauspisteitä on saanut puolet maksimista.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Luentomoniste tai sopimuksen mukaan vastaavat oppikirjan sivut

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Biokemian laitos
2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Biokemian laitos
Opintokokonaisuudet
MDP in Digital Health and Life Sciences