Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Opinto-oppaat » Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta » Biokemian laitos » BKEM - Biokemian kurssikuvaukset
BKEM5130 Lopputentti 6 op
Vastuutaho
Biokemia
Vastuuhenkilö
yliopistonlehtorit
Edeltävät opinnot
Pakolliset edeltävät opinnot: Kaikki pääaineen pakolliset opinnot 84 op, paitsi LuK-tutkielma ja Biokemistinä työelämässä -kurssi

Osaamistavoitteet

Opiskelijalla on selkeä kokonaiskuva oppimistaan asioista. Hän osaa yhdistää eri kurssien sisällöt suurempaan kokonaisuuteen.

Sisältö

Kuulustelu, jonka materiaalina on kaikki LuK-tutkinnon pääaineopintojen kurssien sisältö.

Toteutustavat

Sähköinen tentti

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

LuK:n pääaineopintojen kurssimateriaali.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

3. vuoden kevät

Lisätietoja

Kurssi opetetaan ensimmäisen kerran lukuvuonna 2018-2019

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Biokemian laitos
2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Biokemian laitos
Opintokokonaisuudet
MDP in Digital Health and Life Sciences