Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Opinto-oppaat » Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta » Biokemian laitos » BKEM - Biokemian kurssikuvaukset
BKEM5135 Luk-tutkielma 7 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää tieteellisen viestinnän eri menetelmät ja viestinnän keskeisen merkityksen tutkijan toiminnan ja uran kannalta. Opiskelija osaa käyttää sähköisiä hakukoneita ja valita laajasta aineistosta aiheen kannalta olennaista tietoa. Opiskelija osaa lukea alkuperäisjulkaisuja ja esittää tieteellistä tietoa sekä kirjallisesti että suullisesti. Opiskelija osaa keskustella tieteellisestä aiheesta.

Sisältö

Opintojaksolla käsitellään tutkimustulosten ja -katsausten julkaisua,tieteen etiikkaa, kirjallisuuden hakua, sähköisiä hakukoneita ja esiintymistaitoa. Opiskelija etsii tietoa annetusta aiheesta ja laatii siitä tieteellisen noin 15 sivun mittaisen tutkielman sekä pitää noin 30 min pituisen esitelmän. Lisäksi opiskelija osallistuu vähintään 2/3 seminaareista. Tutkielmasta kirjoitetaan kypsyysnäyte.

Toteutustavat

Aiheen antaja toimii työn ohjaajana.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Seminaari
  • suomeksi
Tutkielma / opinnäytetyö
  • suomeksi

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

3. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Biokemian oppikirjat, kokooma-artikkelit ja alkuperäisjulkaisut

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Biokemian laitos
2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Biokemian laitos
Opintokokonaisuudet
MDP in Digital Health and Life Sciences