Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Opinto-oppaat » Luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunta » Biokemian laitos » BKEM - Biokemian kurssikuvaukset
BKEM5020 Molekyylibiologia - teoria 4 op
Vastuutaho
Biokemia
Vastuuhenkilö
Taina Tyystjärvi

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee molekyylibiologian käsitteet, perusteet pro- ja eukaryoottigenomeista, geenien ilmenemisen perusmekanismit sekä on tutustunut molekyylibiologisiin tutkimusmenetelmiin.

Sisältö

Luennoilla käsitellään DNA- ja RNA-nukleotidien ja niiden polymeerien rakenteet, pro- ja eukaryoottigenomien rakenteet ja DNA:n replikaatio. Lisäksi tutustutaan geenien ilmenemiseen ja sen säätely. Luennoilla käsitellään myös molekyylibiologian perusmenetelmiä DNA:n, RNA:n ja proteiinien tutkimiseen sekä tutustutaan geneettisesti modifioitujen eliöiden tuottamiseen ja siihen liittyvään lupakäytäntöön.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden kevät

3. ja 4. periodi.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Tulevaisuuden teknologioiden laitos
Biokemian laitos

Avoimet kurssi-ilmoittautumiset

2.12.2019 - 14.1.2020
2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Biokemian laitos
Opintokokonaisuudet
MDP in Digital Health and Life Sciences